بلاگ

article

نقشه چند نفره جدید: Satellite

نقشه چند نفره جدید: Satellite  اکنو...

avatar
میلاد
7 ماه قبل
article

طرح اولیه AK-47 Mythic

یک طرح اولیه Mythic AK-47 در سرور آزمایش...

avatar
میلاد
7 ماه قبل
article

اضافه شدن نارنجک جدید

در مشاهده فایل های نسخه تست یک نارنجک جد...

avatar
میلاد
7 ماه قبل
article

کمو جدیدسلاح

کموی جدید یافت شده که احتمال میره در سیز...

avatar
میلاد
7 ماه قبل
article

سلاح جدید MAC-10

در نسخه سرور تست سلاح جدیدی به نام MAC-1...

avatar
میلاد
7 ماه قبل
article

محتویات جدید سرور تست

در نسخه جدید سرور تست محتویاتی دیده شده...

avatar
میلاد
7 ماه قبل
article

تیزر جدید از گردونه لجندری پرایس

یکی از آیتم های جالب گردونه لجندری پرایس...

avatar
میلاد
7 ماه قبل
article

نقشه راه سیزن 10

در تصویری که مشاهده می کنید نقشه راه سیز...

avatar
میلاد
10 ماه قبل